ترتیب بر اساس:
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 بهمن 1398
120000 ریال 108000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
الیزابت وردیک، ماریکا هاینان(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 12 بهمن 1400
550000 ریال 350000 ریال
الیزابت وردیک، مارجوری لیزوسکیس الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - اردیبهشت 1397
700000 ریال 630000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - 20 اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - 20 اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
الیزابت وردیک الیزابت وردیک
ناشر: بروج - 10 خرداد 1399
150000 ریال 135000 ریال
الیزابت وردیک الیزابت وردیک
ناشر: فنی ایران، نردبان - 25 مرداد 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
450000 ریال
الیزابت وردیک، پاملا اسپلند، ژاله نوینی (مترجم) الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - 30 بهمن 1398
360000 ریال
الیزابت وردیک، ژاله نوینی (مترجم) الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - 23 آذر 1398
360000 ریال
ترور رومین، الیزابت وردیک ترور رومین
ناشر: ایران بان - 12 خرداد 1398
700000 ریال
الیزابت وردیک، فیلیس کافمن گودستاین الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - 30 بهمن 1398
360000 ریال
الیزابت وردیک، پاملا اسپلند الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - 12 خرداد 1399
440000 ریال
الیزابت وردیک، مریم عربی (مترجم)، نیما سرلک (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 21 اسفند 1398
250000 ریال
الیزابت وردیک الیزابت وردیک
ناشر: بروج - 1394
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد