ترتیب بر اساس:
سیدرضا موسوی، جواد محمدی، الهیار گرامی، مهدی شهرابی، مهران نوری، حبیب حاج میرآقا، وحیده معتمدالصنایع، سیداصغر ساداتیان (ویراستار) سیدرضا موسوی
ناشر: ما و شما - آذر 1389
300000 ریال 270000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
گرگ ج. هوانگ، استیون ریچموند، کاترین دبلیو.ال. ویگ، مریم نصیری (مترجم)، محمدعلی کشواد (مترجم)، الهیار گرامی(مقدمه) گرگ ج. هوانگ
ناشر: رویان پژوه - خرداد 1399
1600000 ریال
زیگوارد هیننز، الهیار گرامی (مترجم)، حمیدرضا پاکشیر (مترجم)، پریسا صالحی (مترجم) زیگوارد هیننز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس - اسفند 1384
عبدالحسین شناسا، الهیار گرامی، مهبد بابائی جهرمی، حمیدرضا پاکشیر (مترجم) عبدالحسین شناسا
ناشر: تچر - 1382
40000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد