ترتیب بر اساس:
احمد رضوانفر، الهام فهام، امیرکیوان درویش احمد رضوانفر
ناشر: پلک - 25 آبان 1388
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
30000 ریال 0 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
احمد رضوانفر، الهام فهام، امیرکیوان درویش احمد رضوانفر
ناشر: پلک - 25 آبان 1388
30000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف - شهریور 1396
80000 ریال
مهتاب پورآتشی، حسین شعبانعلی فمی، الهام فهام، اصغر باقری (ویراستار) مهتاب پورآتشی
ناشر: پلک - 1391
60000 ریال
پرافول شارما، امیر علم بیگی (مترجم)، پروین حاجی آقا (مترجم)، الهام فهام (مترجم) پرافول شارما
ناشر: ادیبان روز - 16 بهمن 1400
900000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد