ترتیب بر اساس:
راندا برن، الهام حاجی باقری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (مترجم)، کاظم عابدینی مطلق (مترجم) راندا برن
ناشر: آئینه دانش - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
480000 ریال 360000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
پل آردن، الهام حاجی باقری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (مترجم) پل آردن
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، فراگفت، پگاسوس - 19 بهمن 1389
15000 ریال
گری مک، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم) گری مک
ناشر: فراروی - 1390
20000 ریال
الهام حاجی باقری الهام حاجی باقری
ناشر: فراروی - 1390
20000 ریال
گری مکی، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم) گری مکی
ناشر: فراروی - 1390
20000 ریال
آرتور ساموئلز، حسنعلی میرزابیگی (مترجم)، الهام حاجی باقری (مترجم) آرتور ساموئلز
ناشر: فراگفت - 8 دی 1388
22000 ریال
گری مکی، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم)، حمید گله داری (ویراستار) گری مکی
ناشر: مهرآرمین - 28 اردیبهشت 1387
15000 ریال
دامین فیتزجرالد، الهام حاجی باقری (مترجم)، کاظم مطلق (مترجم) دامین فیتزجرالد
ناشر: آئینه دانش - 19 فروردین 1393
48000 ریال
راندا برن، الهام حاجی باقری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (مترجم)، کاظم عابدینی مطلق (مترجم) راندا برن
ناشر: آئینه دانش - 30 بهمن 1391
52000 ریال
گری مک کی، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم)، زهرا اسحاقی (مترجم) گری مک کی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، فراگفت، دکتر باهر - 3 بهمن 1390
19000 ریال
گری مک لی، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم)، فریبا داوودی (ویراستار)، حسنعلی میرزابیگی (به اهتمام) گری مک لی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، فراگفت، پگاسوس - 13 تیر 1391
45000 ریال
مارتی اولسن لانی، میشل ال لانی، الهام حاجی باقری (مترجم)، کاظم مطلق (مترجم) مارتی اولسن لانی
ناشر: ندای دوست - 22 تیر 1392
82000 ریال
پل آردن، الهام حاجی باقری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (ویراستار) پل آردن
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، پگاسوس - 28 خرداد 1391
24000 ریال
آنتوان دو سنت اگزوپری، الهام حاجی باقری (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: آتیلا - دی 1397
100000 ریال
گری مکی، استیون میبل، الهام حاجی باقری (مترجم)، مسعود امینی (ویراستار) گری مکی
ناشر: مهرآرمین - 28 اردیبهشت 1387
19000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد