ترتیب بر اساس:
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
650000 ریال 520000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
650000 ریال 500000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
650000 ریال
اف.گری کانینگهام، جودی داش، مهرناز ولدان (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، مهشید نیک پور (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم) اف.گری کانینگهام
ناشر: ارجمند - شهریور 1394
450000 ریال
محسن ارجمند (مترجم)، منوچهر قارونی (مترجم)، علی خلوت (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (مترجم)، ایرج نجفی (مترجم)، سیدحسین صمدانی فرد (مترجم)، شاهین قاسمی (مترجم)، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، سیدمحمداسحق حسینی (مترجم)، پریا سعادت (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، توحید نجفی (مترجم)، آیدن صراطی نوری (مترجم)، ادیت حق نظریان (مترجم)، حمیدرضا گودرزی نژاد (مترجم)، تامس آندرئولی (ویراستار)، ایوور بنجامین (ویراستار)، رابرت گریگز (ویراستار)، ادوارد جی. وینگ (ویراستار) محسن ارجمند (مترجم)
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 12 اردیبهشت 1390
488000 ریال
وینی کومار، گلاره امین اصنافی (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، نرجس موحدی راد (ویراستار)، مسلم بهادری (زیرنظر) وینی کومار
ناشر: ارجمند - 21 اسفند 1390
119000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
650000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، محمدحسین قربانی (مترجم)، لیلا پروانه (مترجم)، حسن محبتی (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) مایکل کاکس
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
محسن ارجمند (مترجم)، سیدحسین صمدانی فرد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) محسن ارجمند (مترجم)
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 آذر 1389
59000 ریال
وینی کومار، ابول عباس، جان استر، پریا سعادت (مترجم)، علیرضا فتح اللهی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، مسلم بهادری (مقدمه) وینی کومار
ناشر: کتاب ارجمند - 12 خرداد 1392
500000 ریال
جوزف لوسکالزو، دنیس ال. کاسپر، دن ال. لونگو، آنتونی س. فوسی، استفان ال. هوسر، ج.لری جیمسون، مهشید نیک پور (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 8 دی 1392
450000 ریال
اندرو سویفت، هانس بهربوم، اولیور کاسکه، تادیوس ناوکا، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، محسن نراقی (زیرنظر) اندرو سویفت
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 27 اسفند 1392
320000 ریال
رونالد میلر، مانوئل سی پاردو، فرهاد اعتضادی (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، مصطفی صادقی(مقدمه) رونالد میلر
ناشر: نسل فردا - 7 آبان 1391
1200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، بهنام بوذری (مترجم)، محبوبه طالب نثارحسینی (مترجم)، افسانه آموزگار (ویراستار)، گلرخ داوران پورفرد (ویراستار)، شاهین قاسمی (مقدمه) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند - 24 آبان 1391
420000 ریال
رابرت کلیگمن، کارن مارکدنت، محمود رفیعی (مترجم)، قمرتاج خطایی (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم)، حسین صمدانی فرد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، رضوان قاسمی پور (مترجم)، مهشید نیک پور (مترجم)، مینا ایزدبار (مترجم) رابرت کلیگمن
ناشر: ارجمند - 14 مهر 1393
490000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد