ترتیب بر اساس:
سوزان ام. جانسون، والری ای ویفن، ناصر یوسفی (مترجم)، فاطمه بهرامی (مترجم)، عذرا اعتمادی (مترجم)، سعیده بطلانی (مترجم)، روناک عشقی (مترجم)، مهناز جوکار (مترجم)، محمدمسعود دیاریان (مترجم)، شیوا رضوان (مترجم)، پریسا نیلفروشان (مترجم)، علی نویدیان (مترجم)، اعظم صالحی (مترجم) سوزان ام. جانسون
ناشر: دانژه - آذر 1400
3800000 ریال 3420000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
رحیمه پرویزی، اعظم صالحی (ویراستار)، اعظم محبوبی (ویراستار) رحیمه پرویزی
ناشر: ساز و کار - آبان 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
روندا برن، اعظم صالحی (مترجم)، معصومه الیاس پور (ویراستار)، منصور جام شیر(گرافیست) روندا برن
ناشر: ساز و کار - تیر 1402
1350000 ریال 1215000 ریال
دیپک چوپرا، اعظم صالحی (مترجم)، معصومه الیاس پور (ویراستار) دیپک چوپرا
ناشر: ساز و کار - مرداد 1402
750000 ریال 675000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - بهمن 1390
22000 ریال
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
ناشر: سیمیا - اسفند 1389
22000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - بهمن 1389
22000 ریال
اعظم صالحی، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار) اعظم صالحی
ناشر: سیمیا - بهمن 1390
24000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد