ترتیب بر اساس:
دایان پیرسون، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) دایان پیرسون
ناشر: دبیر، کلبه - 15 مرداد 1393
2500000 ریال 2250000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
هری لورین، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) هری لورین
ناشر: تلاش - 17 اسفند 1389
135000 ریال
گابریل گارسیامارکز، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: روزگار - 21 فروردین 1387
1400000 ریال
میکا والتاری، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) میکا والتاری
ناشر: سمیر، آریابان - 12 بهمن 1398
600000 ریال
باد گچل، آلن مایکسکی، کی مایکسکی، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) باد گچل
ناشر: تلاش - 21 مرداد 1387
140000 ریال
گابریل گارسیامارکز، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم)، رحیمه حسین زاده (ویراستار) گابریل گارسیامارکز
ناشر: روزگار - 16 خرداد 1389
1300000 ریال
ناشر: تلاش - 1392
120000 ریال
دوریس لسینگ، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) دوریس لسینگ
ناشر: روزگار - 16 خرداد 1389
1500000 ریال
الکس بن بلاک، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) الکس بن بلاک
ناشر: تلاش - 26 فروردین 1385
40000 ریال
راجندر منن، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) راجندر منن
ناشر: تلاش - 20 دی 1385
20000 ریال
اندرو توماس، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) اندرو توماس
ناشر: کلبه - 1383
45000 ریال
آبراهام لینکلن، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) آبراهام لینکلن
ناشر: روزگار نو - خرداد 1395
100000 ریال
گابریل گارسیامارکز، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: روزگار - 15 اردیبهشت 1392
360000 ریال
دن براون، آریامن اهورا، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) دن براون
ناشر: روزگار - 11 خرداد 1389
125000 ریال
ویلیام لارنس شایرر، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) ویلیام لارنس شایرر
ناشر: دبیر، بهنود - شهریور 1397
نمایش 1 - 15 از 43 مورد