ترتیب بر اساس:
ادوارد سعید ادوارد سعید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - مرداد، 1395
350000 ریال
ادوارد سعید ادوارد سعید
ناشر: نشر نی - دی، 1395
160000 ریال
ادوارد سعید، آریل دورفمن، لئونارد فرانک، ایزابل هیلتون، تیموتی گارتون اش، دان مک کالین، فروغ پوریاوری (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: آگه - 22 آذر، 1389
80000 ریال
ادوارد سعید ادوارد سعید
ناشر: ویستار - اردیبهشت، 1395
350000 ریال
ادوارد سعید ادوارد سعید
ناشر: توس - 1392
150000 ریال
ادوارد سعید، عبدالرحیم گواهی (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 16 مهر، 1387
30000 ریال
ادوارد سعید، محمد افتخاری (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: آگه - 1383
50000 ریال
ادوارد سعید، لطفعلی خنجی (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: امیرکبیر - دی، 1394
350000 ریال
ادوارد سعید، نوآم چامسکی، رمزی کلارک، مسعود خیرخواه (مترجم)، محمود سریع القلم (مقدمه) ادوارد سعید
ناشر: نقش و نگار، موسسه انتشارات فلسفه - 28 فروردین، 1387
12500 ریال
ادوارد سعید، سیدمحمدجواد هاشمی (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: گفتمان اندیشه معاصر - 08 بهمن، 1390
25000 ریال
ادوارد سعید، ژان مور، حامد شهیدیان (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: هرمس - 1382
16000 ریال
ادوارد سعید، اکبر افسری (مترجم) ادوارد سعید
ناشر: کتاب روشن - 30 مرداد، 1385
19000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد