ترتیب بر اساس:
کایل کرکلند، اختر رجبی (مترجم) کایل کرکلند
ناشر: مازیار - 10 تیر 1393
100000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
جان کریستوفر جونز، فرشید سرمست (مترجم)، علی متین (ویراستار)، اختر رجبی (ویراستار) جان کریستوفر جونز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 24 مرداد 1391
130000 ریال
اختر رجبی اختر رجبی
ناشر: نشر مرکز - 1383
7000 ریال
روی آر. کریگ، اختر رجبی (مترجم) روی آر. کریگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - خرداد 1395
360000 ریال
مایکل نولان، ماهرخ مقصودی (مترجم)، اختر رجبی (مترجم) مایکل نولان
ناشر: طراح - 1381
18000 ریال
آرتور اردمن، جورج ان. ساندور، فربد فهیمی (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) آرتور اردمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 14 اردیبهشت 1392
170000 ریال
م .نجاتی اوزیشیک، اسماعیل خوشروان (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) م .نجاتی اوزیشیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 خرداد 1390
230000 ریال
دیوید پوزار، علی بنائی (مترجم)، اختر رجبی (مترجم)، محبوبه مسگرتهرانی (مترجم) دیوید پوزار
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 بهمن 1390
240000 ریال
کاتسوهیکو آگاتا، علی کافی (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) کاتسوهیکو آگاتا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 فروردین 1389
135000 ریال
جوزف ماک اسمیت، هندریک ون نس، مایکل ابوت، محمود ثنائی زاده (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) جوزف ماک اسمیت
ناشر: نوپردازان - تیر 1397
550000 ریال
بروس کارلسون، محمد خیام روحانی (مترجم)، اختر رجبی (ویراستار) بروس کارلسون
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 10 آبان 1388
105000 ریال
هوارد شپیرو، مایکل موران، بیژن دیبایی نیا (مترجم)، اختر رجبی (مترجم) هوارد شپیرو
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 28 بهمن 1388
220000 ریال
مارتین گلدشتاین، اینگه گلدشتاین، اختر رجبی (مترجم) مارتین گلدشتاین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1 آبان 1384
70000 ریال
هلن تیلور، اختر رجبی (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) هلن تیلور
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 13 تیر 1391
12000 ریال
سی.ال. بالتز، اختر رجبی (مترجم) سی.ال. بالتز
ناشر: نشر مرکز - 1382
7000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد