ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه اصفهان - مرداد 1392
420000 ریال 378000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
دیویدای سوسا، محمدباقر کجباف (مترجم)، احمد یارمحمدیان (مترجم) دیویدای سوسا
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1388
1570000 ریال 1413000 ریال
ناشر: نشر آموخته - 1391
2140000 ریال 1712000 ریال
ناشر: یادواره کتاب - آبان 1389
350000 ریال
علی اکبر ابراهیمی، احمد یارمحمدیان علی اکبر ابراهیمی
ناشر: کنکاش، شرافت - شهریور 1392
85000 ریال
کاترین تورت، میشل گویدتی، احمد یارمحمدیان (مترجم)، مژگان یاری (مترجم) کاترین تورت
ناشر: پویش اندیشه - مرداد 1390
55000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد