ترتیب بر اساس:
ناشر: قومس - 7 اردیبهشت 1399
1600000 ریال 1520000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
برتران بدیع، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: قومس - 5 مرداد 1393
950000 ریال 902500 ریال
نعمت الله مظفرپور، احمد نقیب زاده (مقدمه)، محمدرضا دهشیری (مقدمه) نعمت الله مظفرپور
ناشر: علمی و فرهنگی - 19 دی 1386
45000 ریال 40500 ریال
احمد نقیب زاده احمد نقیب زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 آبان 1400
800000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آبان 1398
170000 ریال
ماکس وبر، احمد نقیب زاده (مترجم)، ریمون آرون(مقدمه) ماکس وبر
ناشر: علم - 15 دی 1399
1250000 ریال
برتران بدیع، پیر بیرن بوم، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: قومس - 24 دی 1392
350000 ریال
روبرت میشلس، احمد نقیب زاده (مترجم)، مهدی عباسی (ویراستار) روبرت میشلس
ناشر: قومس - 1392
200000 ریال
لیلی عشقی، احمد نقیب زاده (مترجم) لیلی عشقی
ناشر: فلات - اردیبهشت 1395
340000 ریال
برتران بدیع، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: علم - 18 اردیبهشت 1391
750000 ریال
الن تورن، احمد نقیب زاده (مقدمه) الن تورن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اسفند 1396
1050000 ریال
احمد نقیب زاده احمد نقیب زاده
ناشر: قومس - 1388
30000 ریال
احمد نقیب زاده، مهدی عباسی احمد نقیب زاده
ناشر: قومس - 1381
55000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 13 بهمن 1388
28000 ریال
احمد نقیب زاده، مهدی عباسی احمد نقیب زاده
ناشر: قومس - 1382
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد