ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 اردیبهشت 1401
950000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 آبان 1401
890000 ریال
ناشر: ارسباران - 28 اردیبهشت 1400
900000 ریال
ناشر: رشد - 17 دی 1401
650000 ریال
ناشر: روان - 14 تیر 1397
500000 ریال
ناشر: ویرایش - بهمن 1397
100000 ریال
ناصر پارسا، احمد صافی، ناصر صافی ناصر پارسا
ناشر: ویرایش - 27 اردیبهشت 1401
500000 ریال
احمد صافی احمد صافی
ناشر: رشد - 28 اسفند 1401
900000 ریال
احمد صافی، حسن کبیر احمد صافی
ناشر: روان - 1400
250000 ریال
احمد صافی احمد صافی
ناشر: رشد - 5 بهمن 1398
550000 ریال
احمد صافی احمد صافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1396
480000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 تیر 1388
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد