ترتیب بر اساس:
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 دی 1401
1000000 ریال 900000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - 23 خرداد 1400
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: معین - 17 دی 1399
770000 ریال 693000 ریال
احمد تفضلی احمد تفضلی
ناشر: سخن - 24 آذر 1398
4500000 ریال 4050000 ریال
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
880000 ریال
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
1750000 ریال
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: نشر چشمه - 24 اسفند 1389
580000 ریال
احمد تفضلی، مهدی باقی (مترجم)، شیرین مختاریان (مترجم) احمد تفضلی
ناشر: نشر نی - 13 دی 1385
15000 ریال
احمد تفضلی احمد تفضلی
ناشر: توس - 19 خرداد 1398
860000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد