محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
داود مهدیان، احمد اسدی افشرد، مصطفی پورجواد (ویراستار) داود مهدیان
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 1393
180000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
استیو اولیری، کیم شیهان، محمد فاریابی (مترجم)، احمد اسدی افشرد (مترجم)، خلیل رضوی (مترجم) استیو اولیری
ناشر: کهکشان دانش - مهر 1397
270000 ریال
محمد فاریابی، داود مهدیان، احمد اسدی افشرد محمد فاریابی
ناشر: کهکشان دانش - 1389
30000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد