ترتیب بر اساس:
ژان کلنز، احمدرضا قائم مقامی (مترجم)، پرودس اوکتور شروو (مترجم) ژان کلنز
ناشر: فرزان روز - 29 شهریور 1391
800000 ریال 720000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
والتر هینتس، شادی ابراهیمی (مترجم)، عباس اسماعیلی (مترجم)، پرویز رجبی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار)، مهدی نوری (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 23 اسفند 1397
650000 ریال
هرلی گلسنر کریل، مرضیه سلیمانی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار) هرلی گلسنر کریل
ناشر: ماهی - 27 اردیبهشت 1393
175000 ریال
شائول شاکد، احمدرضا قائم مقامی (مترجم) شائول شاکد
ناشر: ماهی - 23 اسفند 1397
350000 ریال
هانس ماگنوس انسنس برگر، محمود حدادی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار)، مهدی نوری (ویراستار) هانس ماگنوس انسنس برگر
ناشر: ماهی - 18 اردیبهشت 1391
400000 ریال
گروهی از ایرانشناسان، سیروس نصرالله زاده (مترجم)، نرجس بانو صبوری (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (مترجم)، نگین صالحی نیا (مترجم)، محمود جعفری دهقی (مترجم)، رونالد امریک (ویراستار)، ماریا ماتسوخ (ویراستار)، احسان یارشاطر (زیرنظر)، ژاله آموزگار (زیرنظر) گروهی از ایرانشناسان
ناشر: سخن - 4 خرداد 1393
1500000 ریال
مارتین ونسا، حسن زنگنه (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار) مارتین ونسا
ناشر: ماهی - 13 اسفند 1397
780000 ریال
ژان کلنز، احمدرضا قائم مقامی (مترجم) ژان کلنز
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - بهمن 1394
500000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد