ترتیب بر اساس:
اتوام. رادوستیتس، گی.سی.سی. هیینچکلیف اتوام. رادوستیتس
ناشر: پرتو واقعه، لیلاز - آبان 1396
850000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
اتوام. رادوستیتس، سعید عظیم پور (مترجم) اتوام. رادوستیتس
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - تیر 1398
420000 ریال
اتوام. رادوستیتس، سعید عظیم پور (مترجم) اتوام. رادوستیتس
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - بهمن 1393
165000 ریال
ناشر: پرتو واقعه - خرداد 1395
350000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد