ترتیب بر اساس:
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 آبان 1401
1310000 ریال 1179000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
سیدحسین صفایی، عباس قاسم زاده، سیدعزت الله عراقی، محمود صادقی، اسدالله امامی، عادل برزوئی، احمد حمیدزاده، بتول آهنی، ابوالقاسم گرجی(زیرنظر) سیدحسین صفایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 مرداد 1401
2850000 ریال
محمدابراهیم آیتی، ابوالقاسم گرجی(زیرنظر) محمدابراهیم آیتی
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
750000 ریال
ابوالقاسم گرجی، روشنعلی شکاری (باهمکاری)، حسین فریار (باهمکاری)، محسن صفری (باهمکاری) ابوالقاسم گرجی
ناشر: دانشگاه تهران - 11 تیر 1391
40000 ریال
ابوالقاسم گرجی، روشنعلی شکاری ابوالقاسم گرجی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1395
100000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: میزان - 11 دی 1398
300000 ریال
سیدابوالقاسم خوئی، ابوالقاسم گرجی(گردآورنده) سیدابوالقاسم خوئی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1395
1000000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: میزان - آذر 1395
300000 ریال
ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، ابوالقاسم گرجی (مصحح) ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1377
20000 ریال
ابوالقاسم گرجی، ابوالفضل احمدزاده (مصحح) ابوالقاسم گرجی
ناشر: مجد - 19 بهمن 1387
40000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: میزان - 5 دی 1385
35000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: دانشگاه تهران - 2 اردیبهشت 1386
200000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 25 بهمن 1389
46000 ریال
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، ابوالقاسم گرجی (مترجم)، عیسی ولایی (مترجم) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1381
25000 ریال
ابوالقاسم گرجی ابوالقاسم گرجی
ناشر: مجد - 19 بهمن 1387
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد