ترتیب بر اساس:
ابوالفضل قوی البنیه، محسن اسماعیلی(مقدمه) ابوالفضل قوی البنیه
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - مهر 1400
600000 ریال 540000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
مایکل تن، محمود فردکاردل (مترجم)، ابوالفضل قوی البنیه (مترجم)، وحید ثقفی (ویراستار)، مهران غلامیان (ویراستار) مایکل تن
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - مرداد 1402
500000 ریال
جنیفرام. گیدلی، ابوالفضل قوی البنیه (مترجم)، محمود فردکاردل (مترجم)، محمدرضا بذرافشان (ویراستار)، وحید ثقفی (ویراستار) جنیفرام. گیدلی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - مرداد 1402
620000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد