ترتیب بر اساس:
علی ضیغمی، ابوالفضل رضایی علی ضیغمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 10 مرداد 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
OGC, سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، سرمد کیانی (مترجم)، ابوالفضل رضایی (مترجم) OGC
ناشر: آدینه - 18 خرداد 1394
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: زوار - 14 شهریور 1400
1200000 ریال 1020000 ریال
ابوالفضل رضایی، عبدالحسین فقهی، علیرضا استواری (ویراستار) ابوالفضل رضایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1397
900000 ریال
محمدنورالدین عبدالمنعم، ابوالفضل رضائی (مترجم) محمدنورالدین عبدالمنعم
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
120000 ریال
ابوالفضل رضایی ابوالفضل رضایی
ناشر: سنجش و دانش - 29 دی 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد