ترتیب بر اساس:
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: اساطیر - 12 آبان 1386
2600000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: اساطیر - 28 اردیبهشت 1387
1250000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: دنیای کتاب - بهمن 1397
650000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: اساطیر - 12 آبان 1386
1100000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: دنیای کتاب - 1389
200000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 17 خرداد 1399
5250000 ریال
بزرگمهر کیانی (مترجم)، ابراهیم پورداود (شارح)، حسین دهقان (به اهتمام) بزرگمهر کیانی (مترجم)
ناشر: جامی - 21 خرداد 1386
180000 ریال
ابراهیم پورداود، میترا مهرآبادی (مصحح)، مرتضی گرجی (به اهتمام) ابراهیم پورداود
ناشر: دنیای کتاب - 11 اردیبهشت 1387
55000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: دنیای کتاب - 18 اردیبهشت 1390
140000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: اساطیر - 27 آبان 1398
1200000 ریال
ابراهیم پورداود ابراهیم پورداود
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 17 خرداد 1399
3550000 ریال
ابراهیم پورداود (به اهتمام)، عباس اقبال آشتیانی (به اهتمام) ابراهیم پورداود (به اهتمام)
ناشر: اساطیر - 19 شهریور 1391
235000 ریال
محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)، محمد معین (به اهتمام)، علی اکبر دهخدا (مقدمه)، ابراهیم پورداود (مقدمه)، علی اصغر حکمت (مقدمه)، سعید نفیسی (مقدمه) محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر - 21 مرداد 1393
محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)، محمد معین (به اهتمام)، علی اکبر دهخدا (مقدمه)، ابراهیم پورداود (مقدمه)، علی اصغر حکمت (مقدمه)، سعید نفیسی (مقدمه) محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر - 21 مرداد 1393
محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)، محمد معین (به اهتمام)، علی اکبر دهخدا (مقدمه)، ابراهیم پورداود (مقدمه)، علی اصغر حکمت (مقدمه)، سعید نفیسی (مقدمه) محمدحسین بن خلف برهان (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر - 21 مرداد 1393
نمایش 1 - 15 از 21 مورد