محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
فردریک دلاویر، نعیما خواجوی، محمد حتمی رازلیقی (مترجم)، احمد نیک روان (مترجم)، ابراهیم متشرعی (مترجم)، محسن زروار (مترجم) فردریک دلاویر
ناشر: حتمی - 26 تیر 1392
2490000 ریال 2241000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
محمدرضا کردی، ابراهیم متشرعی محمدرضا کردی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - شهریور 1395
80000 ریال
جیک داونی، ابراهیم متشرعی (مترجم)، احمد نیک روان (مترجم)، سیدبهادر زکی زاده (مترجم) جیک داونی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 آذر 1390
35000 ریال
علی اصغر رواسی (مقدمه)، ابراهیم متشرعی (گردآورنده) علی اصغر رواسی (مقدمه)
ناشر: منتشران، کتاب پرستو - 4 خرداد 1387
32000 ریال
جیسن چارلز داونی، ابراهیم متشرعی (مترجم)، بهادر زکی زاده (مترجم)، احمد قلی زاده (ویراستار) جیسن چارلز داونی
ناشر: فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران - 10 خرداد 1388
20000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد