ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 دی 1399
510000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: دانشگاه مفید - اسفند 1396
480000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1 اردیبهشت 1394
140000 ریال
جف مدورا، ابراهیم عباسی (مترجم) جف مدورا
ناشر: دانشگاه الزهرا، بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 1393
200000 ریال
ابراهیم عباسی، آذر معزی، قربان ولیئی (ویراستار) ابراهیم عباسی
ناشر: کتاب همراه - 16 بهمن 1387
9000 ریال
ابراهیم عباسی، آذر معزی ابراهیم عباسی
ناشر: کتاب همراه - 16 بهمن 1387
7000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: علمی و فرهنگی - 26 اردیبهشت 1384
100000 ریال
نیل گوردون، ابراهیم عباسی (مترجم)، آذر معزی (مترجم) نیل گوردون
ناشر: علم و حرکت - 16 فروردین 1389
60000 ریال
ابراهیم عباسی، آذر معزی، قربان ولیئی ابراهیم عباسی
ناشر: کتاب همراه - 1383
3500 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: انصاری - 8 بهمن 1385
13000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: سی برگ - 10 مهر 1392
30000 ریال
ابراهیم عباسی، محمدرضا داهی (ویراستار) ابراهیم عباسی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 6 اردیبهشت 1388
20000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: امیر العلم - 13 آبان 1385
12000 ریال
ابراهیم عباسی، اشرف اشجاری، شهاب الدین شمس ابراهیم عباسی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 1383
15000 ریال
ابراهیم عباسی ابراهیم عباسی
ناشر: پژوهشگر برتر - 12 بهمن 1398
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد