ترتیب بر اساس:
فرانک لوئی شوئل، ابراهیم صدقیانی (مترجم) فرانک لوئی شوئل
ناشر: امیرکبیر - 8 اسفند 1393
1200000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
ناشر: جعفری - 17 مهر 1384
65000 ریال
ابراهیم صدقیانی ابراهیم صدقیانی
ناشر: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه - تیر 1397
230000 ریال
ابراهیم صدقیانی ابراهیم صدقیانی
ناشر: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه - 23 مرداد 1398
595000 ریال
شورای مشترک اعتباربخشی سازمان هاومراکزبهداشت ودرما، ابراهیم صدقیانی (مترجم) شورای مشترک اعتباربخشی سازمان هاومراکزبهداشت ودرما
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 13 تیر 1384
35000 ریال
شورای اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی، ابراهیم صدقیانی (مترجم) شورای اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 8 بهمن 1387
35000 ریال
فرانکو مارتینلی، ابراهیم صدقیانی (مترجم) فرانکو مارتینلی
ناشر: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر - 1383
15000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد