ترتیب بر اساس:
آنجلو کینیکی، روبرت کریتنر، علی اکبر فرهنگی (مترجم) آنجلو کینیکی
ناشر: پیام پویا - آبان 1399
1500000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
آنجلو کینیکی، رابرت کریتنر، علی اکبر فرهنگی (مترجم) آنجلو کینیکی
ناشر: برآیند پویش - بهمن 1393
125000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد