ترتیب بر اساس:
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سمت - دی 1401
860000 ریال 774000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1388
55000 ریال
آزیتا افراشی، فاطمه تباری (ویراستار) آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مرداد 1396
250000 ریال
ناشر: نگارستان اندیشه - اسفند 1397
2200000 ریال
فریبرز مجیدی (مترجم)، فریدون مجلسی (مترجم)، مجدالدین کیوانی (مترجم)، نسرین طباطبایی (مترجم)، احمدرضا تقاء (مترجم)، آزیتا افراشی (مترجم)، مزدا موحد (مترجم)، ناتالینا ایوانووا (مترجم)، شیرین لارودی (مترجم)، هرمز ریاحی (ویراستار)، مارکوس هاتشتاین (زیرنظر)، پیتر دیلیس (زیرنظر) فریبرز مجیدی (مترجم)
ناشر: پیکان - اردیبهشت 1390
1500000 ریال
آزیتا افراشی (گردآورنده) آزیتا افراشی (گردآورنده)
ناشر: نویسه پارسی - اسفند 1395
150000 ریال
شاهرخ رحمانی (ویراستار)، آزیتا افراشی (به اهتمام) شاهرخ رحمانی (ویراستار)
ناشر: نویسه پارسی - اسفند 1395
250000 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی - آذر 1399
220000 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، سرافرازان البرز - دی 1395
39000 ریال
آزیتا افراشی، رامین مسعودی آزیتا افراشی
ناشر: فرهنگ کاوش - 1381
17000 ریال
امیر احمدی (ویراستار)، آزیتا افراشی (به اهتمام) امیر احمدی (ویراستار)
ناشر: نویسه پارسی - مرداد 1393
90000 ریال
امید طبیب زاده(گردآورنده)، آزیتا افراشی(گردآورنده) امید طبیب زاده(گردآورنده)
ناشر: کتاب بهار - اسفند 1398
140000 ریال
آزیتا افراشی (به اهتمام) آزیتا افراشی (به اهتمام)
ناشر: اهورا، انجمن زبان شناسی ایران - تیر 1390
50000 ریال
آزیتا افراشی، کامیار جولایی، بیتا قوچانی (ویراستار)، منا رجبیه فرد (ویراستار) آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - فروردین 1402
750000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد