ترتیب بر اساس:
ورنر بوگیش، کریستیان بوگیش، کمال بهروزکیا (مترجم)، آرنو کلب (تصویرگر) ورنر بوگیش
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - خرداد 1397
400000 ریال 360000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
راینر کوته، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، ابرهارد رایمان (تصویرگر)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، گرد انه زرگه (تصویرگر)، نیکولا اسمیرنف (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 25 مرداد 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
راینر کرومنرل، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کلب (تصویرگر)، ماریون ویچورک (تصویرگر) راینر کرومنرل
ناشر: قدیانی - 1 آبان 1391
400000 ریال 360000 ریال
راینر کوته، کمال بهروز کیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 20 خرداد 1393
350000 ریال 315000 ریال
هاینریش هورشلمان، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، آرنو کلب(تصویرگر) هاینریش هورشلمان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
350000 ریال 315000 ریال
راینر کرومنرل، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، ماریون ویچورک (تصویرگر)، مارتا هوفمان (تصویرگر)، اینکلینک (تصویرگر)، آرنو کلب (تصویرگر)، یوآخیم کناپه (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، ابرهارد زیمان (تصویرگر) راینر کرومنرل
ناشر: قدیانی - 17 بهمن 1391
750000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد