ترتیب بر اساس:
مژگان کلهر، آتوسا صالحی (ویراستار) مژگان کلهر
ناشر: افق، کتابهای فندق - 21 اسفند 1398
450000 ریال 250000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
آنا گاوالدا، آتوسا صالحی (مترجم) آنا گاوالدا
ناشر: افق - 17 مهر 1398
480000 ریال
لیز پیشون، آتوسا صالحی (مترجم) لیز پیشون
ناشر: افق - 20 بهمن 1398
1200000 ریال
آتوسا صالحی (ویراستار)، داود لطف الله(گردآورنده) آتوسا صالحی (ویراستار)
ناشر: پیدایش - 3 آذر 1398
1760000 ریال
نیل گی من، آتوسا صالحی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) نیل گی من
ناشر: افق - 9 آذر 1392
780000 ریال
آتوسا صالحی (ویراستار)، داود لطف الله (بازنویسی) آتوسا صالحی (ویراستار)
ناشر: پیدایش - شهریور 1395
140000 ریال
پل هاوک، شهره نورصالحی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) پل هاوک
ناشر: پیدایش - 29 بهمن 1391
520000 ریال
لیز پیشون، آتوسا صالحی (مترجم) لیز پیشون
ناشر: افق - 16 تیر 1398
1300000 ریال
سوزی کلاین، آتوسا صالحی (مترجم) سوزی کلاین
ناشر: موسسه نشر افق، کتابهای فندق - مرداد 1395
50000 ریال
ادوین زمکه، توماس فون کراف، محمدطاهر طاهر (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) ادوین زمکه
ناشر: پیدایش - 5 بهمن 1398
310000 ریال
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - 3 شهریور 1398
580000 ریال
سیدنوید سیدعلی اکبر، آتوسا صالحی (ویراستار) سیدنوید سیدعلی اکبر
ناشر: افق، کتابهای فندق - مرداد 1396
180000 ریال
آتوسا صالحی آتوسا صالحی
ناشر: افق - بهمن 1394
1600000 ریال
کریستین آدامز، برزو سریزدی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) کریستین آدامز
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 18 تیر 1399
600000 ریال
فرانچسکا سایمون، آتوسا صالحی (مترجم) فرانچسکا سایمون
ناشر: افق، کتابهای فندق - 4 آبان 1398
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 186 مورد