ترتیب بر اساس:
 
دانیل بل، رولان بارت، جورج اورول، تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر، تری ایگلتون، گئورگ زیمل، کریستوفر لش، ریموند ویلیامز، آلن سوینج وود، دبورا لاپتن، ابوتراب سهراب (مترجم)، مجید مددی (مترجم)، یوسف اباذری (مترجم)، هاله لاجوردی (مترجم)، سیدعلی مرتضویان (مترجم)، حسین پاینده (مترجم)، محمد رضایی (مترجم)، کامیار عابدی (مترجم)، مهسا کرم پور (مترجم)، مریم رفعت جاه (مترجم)، رضا مصیبی (مترجم) دانیل بل
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 29 خرداد، 1390
65000 ریال
فریدریش ویلهلم نیچه، مراد فرهادپور، کارل مارکس، مجید مددی، یوسف اباذری، سیدعلی مرتضویان، ماکس وبر، حسین پاینده، مارشال برمن، زیگموند فروید، پل ریکور، کارل لوویت، رابرت پی پین، ریچارد ولهایم، گئورگ زیمل، محمدسعید حنایی کاشانی (مترجم)، هاله لاجوردی (مترجم)، امیرحسین رنجبر (مترجم)، حسن چاوشیان (مترجم) فریدریش ویلهلم نیچه
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 29 خرداد، 1390
170000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: نشر ثالث - 15 مهر، 1392
140000 ریال
گئورگ زیمل گئورگ زیمل
ناشر: علم - فروردین، 1396
355000 ریال
گئورگ زیمل، شاپور بهیان (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: دنیای اقتصاد - مهر، 1395
200000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم)، گای اکس (مقدمه) گئورگ زیمل
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 21 دی، 1387
45000 ریال
گئورگ زیمل گئورگ زیمل
ناشر: نشر ثالث - 11 آذر، 1393
300000 ریال
گئورگ زیمل، امیر رضایی (مترجم)، سارا شریعتی (مقدمه) گئورگ زیمل
ناشر: نشر نی - 23 تیر، 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد