محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
آنماری سلینکو، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آنماری سلینکو
ناشر: افق - آبان، 1396
260000 ریال 195000 ریال
نیل گیمن، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) نیل گیمن
ناشر: افق - خرداد، 1395
240000 ریال 180000 ریال
لوییس لوری، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) لوییس لوری
ناشر: نشر چشمه - 1389
وضعیت: دست دوم
45000 ریال 40000 ریال
لوییس لوری، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) لوییس لوری
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر، 1389
180000 ریال 162000 ریال
لوئیزامی آلکوت، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) لوئیزامی آلکوت
ناشر: افق - آبان، 1395
380000 ریال 285000 ریال
آنماری سلینکو، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آنماری سلینکو
ناشر: افق - شهریور، 1396
340000 ریال 255000 ریال
ربکا استدپ، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) ربکا استدپ
ناشر: افق - دی، 1395
200000 ریال 150000 ریال
جین اوستین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) جین اوستین
ناشر: افق - شهریور، 1395
340000 ریال 255000 ریال
شارون کریچ، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) شارون کریچ
ناشر: نشر چشمه، کتاب ونوشه - 23 فروردین، 1394
120000 ریال 108000 ریال
کاترین اپلگیت، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کاترین اپلگیت
ناشر: افق - 24 اردیبهشت، 1393
100000 ریال 90000 ریال
ژاکلین وودسون، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) ژاکلین وودسون
ناشر: افق - آذر، 1394
100000 ریال 75000 ریال
لوییس لوری، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) لوییس لوری
ناشر: افق - 17 آذر، 1393
65000 ریال 48750 ریال
کلر وندرپول، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کلر وندرپول
ناشر: افق - مرداد، 1395
240000 ریال 180000 ریال
آنا پررا، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آنا پررا
ناشر: افق،فرهنگها - 23 شهریور، 1393
160000 ریال 120000 ریال
کاترین ارسکین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کاترین ارسکین
ناشر: افق، کتابهای فندق - خرداد، 1395
190000 ریال 142500 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد