ترتیب بر اساس:
آنه ماری سلینکو، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آنه ماری سلینکو
ناشر: افق - 13 اسفند 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
لوئیزامی آلکوت، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) لوئیزامی آلکوت
ناشر: افق - 12 مرداد 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
آنماری سلینکو، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آنماری سلینکو
ناشر: افق - 23 بهمن 1398
2200000 ریال 1980000 ریال
جین اوستین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) جین اوستین
ناشر: افق - 23 بهمن 1398
1850000 ریال 1665000 ریال
کاترین اپلگیت، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کاترین اپلگیت
ناشر: افق - دی 1397
490000 ریال 441000 ریال
کاترین ارسکین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کاترین ارسکین
ناشر: افق، کتابهای فندق - 12 اسفند 1398
620000 ریال 558000 ریال
ربکا استدپ، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) ربکا استدپ
ناشر: افق - 11 شهریور 1399
390000 ریال 351000 ریال
آلی بنجامین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) آلی بنجامین
ناشر: افق - 2 آذر 1398
750000 ریال 675000 ریال
کیت دی کامیلو، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کیت دی کامیلو
ناشر: افق - خرداد 1394
460000 ریال 414000 ریال
ژاکلین وودسون، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) ژاکلین وودسون
ناشر: افق - مرداد 1397
320000 ریال 288000 ریال
کلر وندرپول، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) کلر وندرپول
ناشر: افق - 2 شهریور 1398
960000 ریال 864000 ریال
سانجینا بهادرا، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) سانجینا بهادرا
ناشر: فاطمی، کتاب طوطی - 25 آبان 1398
800000 ریال 720000 ریال
ارین لنگ، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) ارین لنگ
ناشر: افق - 7 تیر 1399
400000 ریال 360000 ریال
جک گانتوس، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) جک گانتوس
ناشر: افق - 15 تیر 1398
1250000 ریال 1125000 ریال
هنر تکاوک، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) هنر تکاوک
ناشر: فاطمی، کتاب طوطی - 25 آبان 1398
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد