ترتیب بر اساس:
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 5 آبان 1395
150000 ریال 127500 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 314500 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: سروش - 3 خرداد 1399
280000 ریال 224000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1394
70000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: امیرکبیر - 1398
300000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - آذر 1395
210000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 1394
280000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 20 آذر 1390
180000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 15 دی 1393
250000 ریال
کریم مجتهدی، لیلا صمدی (ویراستار)، سحر دریاب (ویراستار) کریم مجتهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 14 اسفند 1390
250000 ریال
کریم مجتهدی، علیرضا پلاسید (ویراستار) کریم مجتهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 2 خرداد 1390
80000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: کرگدن - 1396
200000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مرداد 1394
550000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: سروش - 14 دی 1388
20000 ریال
محمدمنصور هاشمی، کریم مجتهدی (مقدمه) محمدمنصور هاشمی
ناشر: کویر - 24 فروردین 1384
14000 ریال
کریم مجتهدی، محمدمنصور هاشمی (به اهتمام) کریم مجتهدی
ناشر: کویر - 14 تیر 1389
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد