محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
اللهیار خلعتبری، محبوبه شرفی، پروین ترکمنی آذر (ویراستار) اللهیار خلعتبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 اردیبهشت 1393
120000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1398
250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 دی 1398
360000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1395
210000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 21 بهمن 1392
85000 ریال
پروین ترکمنی آذر (مترجم) پروین ترکمنی آذر (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1386
140000 ریال
پروین ترکمنی آذر (تهیه و تنظیم) پروین ترکمنی آذر (تهیه و تنظیم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1388
15000 ریال
محمدیوسف کیانی، پروین ترکمنی آذر (مترجم) محمدیوسف کیانی
ناشر: نسیم دانش - 1381
40000 ریال
ناشر: رسانش نوین - 24 آبان 1391
20000 ریال
ناشر: شیعه شناسی (وابسته به موسسه فرهنگی شیعه شناسی) - 1 مرداد 1385
30000 ریال
ناشر: شیعه شناسی (وابسته به موسسه فرهنگی شیعه شناسی) - 7 تیر 1390
60000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد