ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1394
1300000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
320000 ریال
ریچارد هیبرمن، محمد فارسی (مترجم)، پرویز قدیمی (مترجم)، فرزام صفرزاده ملکی (مترجم) ریچارد هیبرمن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 21 آبان 1390
375000 ریال
بهزاد خداکرمی، ریچارد هیبرمن، پرویز قدیمی (مترجم)، محمد فارسی (مترجم)، فرزام صفرزاده ملکی (مترجم) بهزاد خداکرمی
ناشر: آزاده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 22 اسفند 1390
290000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1395
240000 ریال
پرویز قدیمی پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1395
320000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 دی 1399
500000 ریال
ریچارد هیبرمن، محمد فارسی (مترجم)، پرویز قدیمی (مترجم)، فرزام صفرزاده ملکی (مترجم) ریچارد هیبرمن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 21 آبان 1390
260000 ریال
پرویز قدیمی پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 2 مهر 1392
320000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر - تیر 1395
240000 ریال
پرویز قدیمی پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1399
490000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 15 آبان 1397
270000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 25 دی 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد