ترتیب بر اساس:
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
350000 ریال
پرویز بختیاری، جمشید اصغری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 02 خرداد، 1391
80000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
300000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
260000 ریال
پرویز بختیاری، مهری تقی پور (ویراستار)، محمود کلنگری (ویراستار) پرویز بختیاری
ناشر: ایران شناسی - 28 اردیبهشت، 1393
650000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: مهکامه - آذر، 1397
345000 ریال
جویل سیگل، جی.کی. شیم، پرویز بختیاری (مترجم) جویل سیگل
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
300000 ریال
رابرت کاپلان، دیوید نورتون، پرویز بختیاری (مترجم)، حسین نصیری (ویراستار) رابرت کاپلان
ناشر: پویندگان دانشگاه - 07 مرداد، 1388
60000 ریال
پل آر نیون، پرویز بختیاری (مترجم)، آناهیتا خزاعی (مترجم)، صنم اله قلی (مترجم)، شیما مشایخی (مترجم) پل آر نیون
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 10 تیر، 1386
55000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 13 خرداد، 1387
190000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 05 خرداد، 1388
120000 ریال
پرویز بختیاری (زیرنظر) پرویز بختیاری (زیرنظر)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - مهر، 1395
پرویز بختیاری، احمد امیرگانی، کامران خسروی پرویز بختیاری
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 1381
55000 ریال
پرویز بختیاری (زیرنظر)، احمد امیرگانی (زیرنظر)، طاهره آروند (تدوین) پرویز بختیاری (زیرنظر)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 23 فروردین، 1384
7000 ریال
احمد طاهری عراقی، زهره علوی (زیرنظر)، پرویز بختیاری (زیرنظر)، احمد امیرگانی (زیرنظر) احمد طاهری عراقی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 11 تیر، 1384
6000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد