ترتیب بر اساس:
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 13 دی، 1389
520000 ریال
پیتر آ. فارل، میکائیل جی. جوینر، وینسنت جی. کایوزو، احمد آزاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
420000 ریال
کلیم تامپسون، آر.تی فلوید، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) کلیم تامپسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
330000 ریال
کارلازد هینکل، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) کارلازد هینکل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 01 خرداد، 1398
400000 ریال
پل دی. تامپسون، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حسین برزگرزاده (مترجم)، مسعود روحانی (ویراستار) پل دی. تامپسون
ناشر: دانشگاه مازندران - 30 بهمن، 1392
99000 ریال
جوزف همیل، کتلین ام. نوتزن، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، سیروس چوبینه (مترجم) جوزف همیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 خرداد، 1398
440000 ریال
ولی الله دبیدی روشن ولی الله دبیدی روشن
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور، 1395
650000 ریال
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 شهریور، 1391
185000 ریال
آر.تی فلوید، کلیم تامپسون، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) آر.تی فلوید
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 01 تیر، 1390
320000 ریال
جیمز واتکینز، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، افسانه بلوری (مترجم) جیمز واتکینز
ناشر: امیددانش - 1382
30000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد