ترتیب بر اساس:
 
متس لیندگرن، هانس بندهولد متس لیندگرن
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 08 تیر، 1390
58000 ریال
متس لیندگرن، هانس بندهولد، فریده فاریابی (مترجم)، حسن حیدری (ویراستار) متس لیندگرن
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 30 فروردین، 1393
82000 ریال
متس لیندگرن، هانس بندهولد متس لیندگرن
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - شهریور، 1396
144000 ریال 129600 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد