ترتیب بر اساس:
 
سرخان گولیف، هادی کریمی (مترجم) سرخان گولیف
ناشر: فرزین - 06 مهر، 1384
32000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 09 دی، 1386
160000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: دانشگاه تهران - 04 تیر، 1391
95000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 30 آذر، 1387
100000 ریال
مورای چندلر، هادی کریمی (مترجم)، ابوالقاسم نجیب (ویراستار) مورای چندلر
ناشر: شباهنگ - 28 مهر، 1392
125000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 20 آذر، 1391
90000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 01 آبان، 1390
300000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 20 آذر، 1391
120000 ریال
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 20 بهمن، 1389
38000 ریال
هادی کریمی، امید اقتداری (ویراستار) هادی کریمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 28 خرداد، 1387
50000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 11 آبان، 1387
400000 ریال
سیدعلی حسینی، هادی کریمی، ایمان فتحی سیدعلی حسینی
ناشر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر امور فرهنگی - 08 شهریور، 1388
نمایش 1 - 15 از 39 مورد