محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 10 بهمن 1393
700000 ریال 595000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 340000 ریال
میریام استاپارد، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1393
700000 ریال 250000 ریال
میریام استاپارد، رضا محتشمی توتکابنی (مترجم)، ایرج متولی (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: آییژ - 1386
80000 ریال 68000 ریال
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 3 تیر 1396
850000 ریال
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 9 اسفند 1391
380000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 1392
700000 ریال
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 9 اسفند 1391
380000 ریال
ناشر: معیار اندیشه - اردیبهشت 1396
600000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد همت خواه (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: عصر کتاب - 26 مهر 1390
49000 ریال
ناشر: معیار علم - 7 آبان 1393
65000 ریال
میریام استاپارد، سهراب سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 17 مرداد 1386
650000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 14 فروردین 1384
100000 ریال
میریام استاپارد، منیره نادری (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: آویژه - 24 تیر 1386
25000 ریال
میریام استاپارد، فاطمه رضایی ملک خیلی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار)، زهرا صفاری (بازنویسی) میریام استاپارد
ناشر: نسل نو اندیش - 23 خرداد 1390
47000 ریال
ناشر: معیار علم - 24 فروردین 1392
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد