ترتیب بر اساس:
فرید براتی سده (مترجم)، حسن هاشمی میناباد (مترجم)، موسسه ماتریکس آمریکا (تهیه کننده)، همایون هاشمی (مقدمه) فرید براتی سده (مترجم)
ناشر: سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی وپیشگیری - 20 خرداد، 1393
فرید براتی سده (مترجم)، حسن هاشمی میناباد (مترجم)، موسسه ماتریکس آمریکا (تهیه کننده)، همایون هاشمی (مقدمه) فرید براتی سده (مترجم)
ناشر: سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی وپیشگیری - 20 خرداد، 1393
نمایش 1 - 2 از 2 مورد