ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 1398
100000 ریال 75000 ریال
محسن ادیب حاج باقری، سرور پرویزی، مهوش صلصالی محسن ادیب حاج باقری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1394
450000 ریال
کارین اولسون، مهوش صلصالی (مترجم)، محمدعلی چراغی (مترجم)، مریم اسماعیلی (مترجم)، زهرا طیبی (مترجم) کارین اولسون
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 04 بهمن، 1391
200000 ریال
مهوش صلصالی (زیرنظر) مهوش صلصالی (زیرنظر)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - آذر، 1394
230000 ریال
مهوش صلصالی، سرور پرویزی (مترجم)، محسن ادیب حاج باقری (مترجم) مهوش صلصالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1382
89000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 06 تیر، 1386
18000 ریال
مهوش صلصالی، فریبا طالقانی (مترجم)، مریم بریم زاده (مترجم) مهوش صلصالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1383
65000 ریال
مصطفی ربیعیان، امیرحسین امامی، محمدحسین پدرام، وحید چنگیزی، محمدجواد حسین زاده، علی خلج، زهرا سلیمانی، رضا صفدری، مهوش صلصالی، آیین محمدی (ویراستار) مصطفی ربیعیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 19 دی، 1390
40000 ریال
مهوش صلصالی، کاوه بهمن پور، نسرین سرابی مهوش صلصالی
ناشر: آییژ - 10 مرداد، 1389
80000 ریال
مهوش صلصالی، پاتریشیا آن دمپس، آرتور دمپس مهوش صلصالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1382
35000 ریال
محمدعلی چراغی (ویراستار)، مهوش صلصالی (گردآورنده)، سونیا آرزومانیانس (گردآورنده)، منصوره زاغری تفرشی (گردآورنده)، ندا مهرداد (گردآورنده) محمدعلی چراغی (ویراستار)
ناشر: پونه - 17 خرداد، 1389
محمدعلی چراغی (ویراستار)، مهوش صلصالی (گردآورنده)، سونیا آرزومانیانس (گردآورنده)، منصوره زاغری تفرشی (گردآورنده)، ندا مهرداد (گردآورنده)، اعظم کیوری (زیرنظر) محمدعلی چراغی (ویراستار)
ناشر: پونه - 26 خرداد، 1389
محمدعلی چراغی (ویراستار)، مهوش صلصالی (گردآورنده)، سونیا آرزومانیانس (گردآورنده)، منصوره زاغری تفرشی (گردآورنده)، ندا مهرداد (گردآورنده) محمدعلی چراغی (ویراستار)
ناشر: پونه - 23 خرداد، 1389
محمدعلی چراغی (ویراستار)، مهوش صلصالی (گردآورنده)، سونیا آرزومانیانس (گردآورنده)، منصوره زاغری تفرشی (گردآورنده)، ندا مهرداد (گردآورنده) محمدعلی چراغی (ویراستار)
ناشر: پونه - 23 خرداد، 1389
مهوش صلصالی (مترجم)، حسین مدنی (مترجم)، فرهاد رمضانی بدر (مترجم)، شهریار احمدی (مترجم)، فریبا شرفی (مترجم)، ابوالحسن رفیعی (مترجم)، یوسف ترکی (مترجم) مهوش صلصالی (مترجم)
ناشر: ویستا - 21 دی، 1387
98000 ریال
مهوش صلصالی، سادات سیدباقرمداح، منصوره زاغری تفرشی، اعظم گیوری، ندا مهرداد، محمدعلی چراغی، هایده نکته دان مهوش صلصالی
ناشر: مهرراوش - 22 شهریور، 1390
16000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد