ترتیب بر اساس:
محمد کافی، اعظم برزویی، معصومه صالحی، علی کمندی، علی معصومی، جعفر نباتی محمد کافی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - شهریور، 1397
320000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، مریم اشرفی، نوشین دانشگر، منصور سیاوش، شیرین دانشگر (ویراستار) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 03 مرداد، 1391
48000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، الهه زارعان، منصور سیاوش، فرشته میرفندرسکی (تهیه و تنظیم) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 16 بهمن، 1391
68000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، پیمان ادیبی محسن بختی
ناشر: کیاراد - 29 فروردین، 1391
30000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، شیرین دانشگر (ویراستار)، مسعود اعتمادی فر (زیرنظر) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 16 بهمن، 1391
43000 ریال
الهه زارعان، محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، منصور سیاوش، فرشته میرفندرسکی (تهیه و تنظیم) الهه زارعان
ناشر: یاقوت سپاهان - 13 مرداد، 1393
80000 ریال
معصومه صالحی (مترجم)، بتول فقیه آرام (مترجم) معصومه صالحی (مترجم)
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - فروردین، 1395
70000 ریال
معصومه صالحی، محسن بختی، نوشین دانشگر معصومه صالحی
ناشر: آشیانه برتر، یاقوت سپاهان - 22 مهر، 1393
60000 ریال
سید اعظم علی، جفری اسکوایر، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، محمد بنایان (مترجم)، معصومه صالحی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم)، قربان نورمحمدی (ویراستار) سید اعظم علی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 13 مرداد، 1386
20000 ریال
حمیدرضا خزاعی (ویراستار)، معصومه صالحی (گردآورنده)، محمد کافی (گردآورنده)، حمیدرضا عشقی زاده (گردآورنده) حمیدرضا خزاعی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 06 اردیبهشت، 1390
53000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، پیمان ادیبی، شیرین دانشگر (ویراستار) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 16 بهمن، 1391
32000 ریال
معصومه صالحی، گروه ویراستاری انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه (ویراستار) معصومه صالحی
ناشر: پویندگان دانشگاه - 19 اسفند، 1391
80000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی (ویراستار)، شهریار نیک پور (زیرنظر) محسن بختی
ناشر: بصائر، شهید فهمیده، کیاراد - 27 شهریور، 1391
25000 ریال
پیمان ادیبی، محسن بختی، حمید افشار، علی طغیانی، بهاره محبی، سعیده مهدوی، صفورا حسینی، شهرزاد شریعتی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر (ویراستار) پیمان ادیبی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 شهریور، 1390
30000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 1381
16000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد