ترتیب بر اساس:
 
محمد کافی، اعظم برزویی، معصومه صالحی، علی کمندی، علی معصومی، جعفر نباتی محمد کافی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
150000 ریال
سید اعظم علی، جفری اسکوایر، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، محمد بنایان (مترجم)، معصومه صالحی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم)، قربان نورمحمدی (ویراستار) سید اعظم علی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 13 مرداد، 1386
20000 ریال
حمیدرضا خزاعی (ویراستار)، معصومه صالحی (گردآورنده)، محمد کافی (گردآورنده)، حمیدرضا عشقی زاده (گردآورنده) حمیدرضا خزاعی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 06 اردیبهشت، 1390
53000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، پیمان ادیبی، شیرین دانشگر (ویراستار) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 16 بهمن، 1391
32000 ریال
محسن بختی، معصومه صالحی، مریم اشرفی، نوشین دانشگر، منصور سیاوش، شیرین دانشگر (ویراستار) محسن بختی
ناشر: کیاراد - 03 مرداد، 1391
48000 ریال
سیده طیبه موسوی (تهیه کننده)، علی اصغر جعفری (تهیه کننده)، معصومه صالحی (تهیه کننده)، مهدیه قربانی (تهیه کننده)، علی آقابابایی (تهیه کننده)، بهروز فتحی (تهیه کننده)، حسین پورحسنی (تهیه کننده)، محمدمهدی فداکار (زیرنظر)، محمدحسین رستگاری یزدی (زیرنظر) سیده طیبه موسوی (تهیه کننده)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مدیریت راهبردی فرهنگ و هنر - 22 مرداد، 1392
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 1381
16000 ریال
دونالد اچ منزل، فاطمه صالحی (مترجم)، معصومه صالحی (مترجم)، مرجان محکی (مترجم)، اکرم میرمرتضوی (ویراستار) دونالد اچ منزل
ناشر: مهرصفا - 20 اسفند، 1390
100000 ریال
عاطفه حجازی، معصومه صالحی (نقاش)، بهزاد ابوالعلایی (مقدمه) عاطفه حجازی
ناشر: مهرگل - 24 فروردین، 1384
15000 ریال
پیمان ادیبی، محسن بختی، حمید افشار، علی طغیانی، بهاره محبی، سعیده مهدوی، صفورا حسینی، شهرزاد شریعتی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر (ویراستار) پیمان ادیبی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 شهریور، 1390
30000 ریال
معصومه صالحی، گروه ویراستاری انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه (ویراستار) معصومه صالحی
ناشر: پویندگان دانشگاه - 19 اسفند، 1391
80000 ریال
معصومه صالحی (مترجم)، بتول فقیه آرام (مترجم) معصومه صالحی (مترجم)
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - فروردین، 1395
70000 ریال
معصومه صالحی معصومه صالحی
ناشر: برهان صادق - 1393
54000 ریال
معصومه صالحی معصومه صالحی
ناشر: برهان صادق - 09 بهمن، 1391
100000 ریال
الهه زارعان، محسن بختی، معصومه صالحی، نوشین دانشگر، منصور سیاوش، فرشته میرفندرسکی (تهیه و تنظیم) الهه زارعان
ناشر: یاقوت سپاهان - 13 مرداد، 1393
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد