ترتیب بر اساس:
مرتضی کسمائی، محمد احمدی نژاد (ویراستار) مرتضی کسمائی
ناشر: خاک - 26 اسفند، 1392
480000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1399
180000 ریال 153000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 09 اسفند، 1389
30000 ریال
مرتضی کسمایی، فرامرز داعی نژاد، سحر سلخی مرتضی کسمایی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 16 آذر، 1392
55000 ریال
مرتضی کسمائی، بهروز محمدکاری، نادره نظری مرتضی کسمائی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 29 فروردین، 1389
25000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 18 مرداد، 1385
15000 ریال
مرتضی کسمائی، عبدالسلام ابراهیم پور مرتضی کسمائی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 18 اردیبهشت، 1392
30000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد