ترتیب بر اساس:
 
محمد حقیقی محمد حقیقی
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 1389
140000 ریال
دکتر محمد حقیقی دکتر محمد حقیقی
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
170000 ریال
فیلیپ کاتلر، والدمار فورچ، فراز صادق وزیری، سیدعلی موسوی (مترجم)، محمد حقیقی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نگاه دانش - 11 آبان، 1389
40000 ریال
شلبی دی هانت، محمد حقیقی (مترجم)، مسعود کرمی (مترجم) شلبی دی هانت
ناشر: کتاب مهربان نشر - 09 دی، 1392
130000 ریال
محمد حقیقی، سیدمجتبی موسوی، مرتضی انوشه محمد حقیقی
ناشر: نگاه دانش - 1394
150000 ریال
محمد حقیقی، رضا نویدی نکو، محمود زمانی محمد حقیقی
ناشر: کتاب مهربان نشر - 24 دی، 1391
110000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 26 بهمن، 1393
200000 ریال
محمد حقیقی، سیدمحمود علمایی، جعفرآقا یغمائیان، عظیم فاطمی نیا (مترجم) محمد حقیقی
ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، قرب نوح (ع) - 25 اردیبهشت، 1390
100000 ریال
محمد حقیقی محمد حقیقی
ناشر: نارین رسانه - مرداد، 1395
140000 ریال
ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، قرب نوح (ع) - 31 خرداد، 1389
70000 ریال
علی حبیبی، محمد حقیقی، سعیدرضا مختاری (ویراستار)، علی زمانی (مصحح) علی حبیبی
ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، قرب نوح (ع) - 25 اردیبهشت، 1390
120000 ریال
محمد حقیقی، علی اکبر افقهی فریمانی محمد حقیقی
ناشر: داور - 11 دی، 1392
235000 ریال
ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، قرب نوح (ع) - 28 خرداد، 1387
25000 ریال
محمد حقیقی محمد حقیقی
ناشر: دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان - اسفند، 1395
150000 ریال
محمد حقیقی محمد حقیقی
ناشر: دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان - آبان، 1395
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد