ترتیب بر اساس:
والتروارویک سویر، محمدهادی شفیعیها (مترجم) والتروارویک سویر
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 مرداد 1387
150000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
علی عمیدی (ویراستار)، سیامک کاظمی (ویراستار)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار)، مهدی بهزاد (ویراستار)، علی اکبر جعفریان (ویراستار)، منوچهر وصال (ویراستار)، طاهر قاسمی (ویراستار)، مرکزآمارنشردانشگاهی گروه ریاضی (گردآورنده)، انجمن ریاضی ایران (گردآورنده) علی عمیدی (ویراستار)
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 17 شهریور 1388
210000 ریال
ماروین گرینبرگ، محمدهادی شفیعیها (مترجم)، احمد بیرشک (ویراستار)، حمید کاظمی (ویراستار)، همایون معین (ویراستار) ماروین گرینبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 دی 1387
160000 ریال
بارت اونیل، بیژن شمس (مترجم)، محمدرضا سلطانپور (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) بارت اونیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 7 مهر 1389
135000 ریال
حمدی طه، محمدباقر بازرگان (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار)، رحمت الله حسین بر (ویراستار) حمدی طه
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 4 اردیبهشت 1387
280000 ریال
مارتین جان گاردنر، حسن نصیرنیا (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) مارتین جان گاردنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 22 مهر 1385
26000 ریال
رالف گریمالدی، علی عمیدی (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) رالف گریمالدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 آبان 1385
55000 ریال
تامس لیتل هیث، محمدهادی شفیعیها (مترجم) تامس لیتل هیث
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 21 بهمن 1388
95000 ریال
خورشید عبدالله زاده، پرویز شهریاری (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار)، محمد باقری (ویراستار) خورشید عبدالله زاده
ناشر: علمی و فرهنگی - 20 تیر 1388
80000 ریال
تامس لیتل هیث، احمد آرام (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (مترجم) تامس لیتل هیث
ناشر: علمی و فرهنگی - 1381
30000 ریال
کای لای چانگ، فرید ایت سهلیه، محمدقاسم وحیدی اصل (مترجم)، ابوالقاسم میامئی (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) کای لای چانگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 24 فروردین 1389
58000 ریال
اوار نرینگ، محمدهادی شفیعیها (مترجم)، مسعود فرزان (مترجم) اوار نرینگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1382
60000 ریال
بلا بولوباش، دارا معظمی (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) بلا بولوباش
ناشر: دانشگاه تهران - 22 آبان 1384
19000 ریال
هانس شورتفگر، محمد بهفروزی (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) هانس شورتفگر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 16 مرداد 1384
27000 ریال
ایوان سرگی یویچ تورگنیف، محمدهادی شفیعیها (مترجم) ایوان سرگی یویچ تورگنیف
ناشر: ماهی - 25 مرداد 1399
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد