ترتیب بر اساس:
محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عبدالرحمن شرفکندی (گردآورنده) محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)
ناشر: سروش - 17 فروردین، 1392
770000 ریال
عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عمربن ابراهیم خیام (شاعر) عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)
ناشر: سروش - 19 خرداد، 1393
55000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 26 اسفند، 1391
1700000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمد ماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 16 تیر، 1392
1900000 ریال
محمدماجد مردوخ روحانی، محی الدیان کریمیان (ویراستار)، محمدژیان امینی (ویراستار)، مهدی سنندجی (ویراستار) محمدماجد مردوخ روحانی
ناشر: دانشگاه کردستان - 28 آبان، 1393
200000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی، محمدماجد مردوخ روحانی حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1383
2500000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
130000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 12 مرداد، 1389
1200000 ریال
محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عبدالرحمن شرفکندی (گردآورنده) محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)
ناشر: سروش - 11 تیر، 1390
500000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، محمدماجد مردوخ روحانی، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1383
350000 ریال
فاضل حاتمی، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) فاضل حاتمی
ناشر: موسسه موسیقی عارف - اردیبهشت، 1396
200000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 04 مرداد، 1388
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 04 مرداد، 1388
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 04 مرداد، 1388
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 04 مرداد، 1388
نمایش 1 - 15 از 60 مورد