ترتیب بر اساس:
عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عمربن ابراهیم خیام (شاعر) عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)
ناشر: سروش - 19 خرداد، 1393
55000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
120000 ریال 90000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 26 اسفند، 1391
1700000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمد ماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 16 تیر، 1392
1900000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
130000 ریال
محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عبدالرحمن شرفکندی (گردآورنده) محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)
ناشر: سروش - 17 فروردین، 1392
770000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 12 مرداد، 1389
1200000 ریال
محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، عبدالرحمن شرفکندی (گردآورنده) محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)
ناشر: سروش - 11 تیر، 1390
500000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، محمدماجد مردوخ روحانی، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1383
350000 ریال
عبدالرحمن شرفکندی، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار) عبدالرحمن شرفکندی
ناشر: سروش - 15 مرداد، 1385
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی، محمدماجد مردوخ روحانی حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1383
2500000 ریال
محمدماجد مردوخ روحانی محمدماجد مردوخ روحانی
ناشر: انتشارات کردستان - 23 اسفند، 1385
80000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
حسین بن عبدالله ابن سینا، عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار) (مترجم)، محمدماجد مردوخ روحانی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 02 بهمن، 1392
ناشر: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع - 15 اسفند، 1389
180000 ریال 153000 ریال
نمایش 1 - 15 از 60 مورد