ترتیب بر اساس:
رشیدالدین فضل الله، محمدتقی دانش پژوه (به اهتمام) رشیدالدین فضل الله
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 20 اسفند 1393
128500 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند 1395
240000 ریال
اسماعیل بن حسن جرجانی، ایرج افشار (به اهتمام)، محمدتقی دانش پژوه (به اهتمام) اسماعیل بن حسن جرجانی
ناشر: المعی - 22 تیر 1389
90000 ریال
ایرج افشار (گردآورنده)، محمدتقی دانش پژوه (گردآورنده) ایرج افشار (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 4 دی 1387
330000 ریال
محمدبن ایوب دنیسری، ایرج افشار (گردآورنده)، محمدتقی دانش پژوه (گردآورنده) محمدبن ایوب دنیسری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 11 خرداد 1388
150000 ریال
محمدتقی دانش پژوه، هاشم بناءپور (ویراستار)، قدرت الله پیشنماززاده (به اهتمام) محمدتقی دانش پژوه
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 6 آذر 1391
170000 ریال
ایرج افشار (به اهتمام)، محمدتقی دانش پژوه (به اهتمام)، مسیح ذبیحی (به اهتمام) ایرج افشار (به اهتمام)
ناشر: امیرکبیر - 19 اردیبهشت 1386
48000 ریال
محمدبن محمد فارابی، محمدتقی دانش پژوه (محقق)، سیدمحمود مرعشی نجفی (زیرنظر) محمدبن محمد فارابی
ناشر: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی - 21 خرداد 1391
محمدبن محمد فارابی، محمدتقی دانش پژوه (محقق)، سیدمحمود مرعشی نجفی (زیرنظر) محمدبن محمد فارابی
ناشر: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی - 21 خرداد 1391
محمدبن محمد فارابی، محمدتقی دانش پژوه (محقق)، سیدمحمود مرعشی نجفی (زیرنظر) محمدبن محمد فارابی
ناشر: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی - 21 خرداد 1391
محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری، ناصر گلباز (ویراستار) محمدتقی دانش پژوه
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 10 دی 1391
250000 ریال
ناصر گلباز (ویراستار)، ایرج افشار (زیرنظر)، محمدتقی دانش پژوه (زیرنظر)، علینقی منزوی (زیرنظر) ناصر گلباز (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 17 دی 1391
270000 ریال
ناصر گلباز (ویراستار)، ایرج افشار (زیرنظر)، محمدتقی دانش پژوه (زیرنظر)، علینقی منزوی (زیرنظر) ناصر گلباز (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 17 دی 1391
270000 ریال
ناصر گلباز (ویراستار)، ایرج افشار (زیرنظر)، محمدتقی دانش پژوه (زیرنظر)، علینقی منزوی (زیرنظر) ناصر گلباز (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 17 دی 1391
270000 ریال
سیف الله فضل اللهی، محمدتقی دانش پژوه (مترجم)، محمد مدرسی زنجانی (مترجم) سیف الله فضل اللهی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1381
2050000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد