ترتیب بر اساس:
کریستوفرا کولیس، محمداسماعیل حسنی (مترجم)، سیدعلیرضا سلامی (مترجم)، محسن ابراهیمی (مترجم)، محمدرضا نقوی (مترجم) کریستوفرا کولیس
ناشر: دانشگاه تهران - 20 شهریور، 1392
100000 ریال
محسن ابراهیمی، حمید رحمانی فرد محسن ابراهیمی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 21 اسفند، 1392
215000 ریال
محسن ابراهیمی محسن ابراهیمی
ناشر: فرهامه - 16 شهریور، 1393
100000 ریال
کورش احمدی، محسن ابراهیمی، علی طاهری نیا، رامین آذربهرام (ویراستار) کورش احمدی
ناشر: اندیشه رفیع - 25 دی، 1392
110000 ریال
محسن ابراهیمی، علی سوری محسن ابراهیمی
ناشر: نور علم - 23 بهمن، 1385
150000 ریال
ناشر: مهر سبحان - 28 فروردین، 1386
250000 ریال
محسن ابراهیمی، معصومه الیاس پور (ویراستار)، مونا مغفرتی (ویراستار)، وحید ابری سرنسری (ویراستار) محسن ابراهیمی
ناشر: مهر سبحان - 11 دی، 1389
180000 ریال
ایرج زینال زاده، ابوالفضل محمدی، محسن ابراهیمی ایرج زینال زاده
ناشر: قانون - 1381
4000 ریال
ناشر: قانون - 1382
12000 ریال
محسن ابراهیمی، معصومه الیاس پور (ویراستار)، مونا مغفرتی (ویراستار)، وحید ابری سرنسری (ویراستار)، امید روشناس (زیرنظر) محسن ابراهیمی
ناشر: مهر سبحان، ماهان - 19 مرداد، 1393
150000 ریال
محسن ابراهیمی محسن ابراهیمی
ناشر: مهر سبحان - 20 آبان، 1393
210000 ریال
محسن ابراهیمی، علیرضا سلامی محسن ابراهیمی
ناشر: مهر سبحان - 15 دی، 1393
37000 ریال
مریم رمضان نیا، محسن ابراهیمی، وحید ابری سرنسری (ویراستار)، معصومه الیاس پور (ویراستار)، امید روشناس (زیرنظر) مریم رمضان نیا
ناشر: مهر سبحان، ماهان - 19 مرداد، 1393
290000 ریال
ناشر: مشاوران صعود ماهان - 29 آذر، 1393
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد