محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مجید امیرفخریان مجید امیرفخریان
ناشر: پوران پژوهش - 23 بهمن 1394
240000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
مجید امیرفخریان مجید امیرفخریان
ناشر: شرح - 22 فروردین 1390
80000 ریال
رابرت ا.آدامز، فرزام گلگویی (مترجم)، مجید امیرفخریان (مترجم)، محمد محسن استاد رحیمی (مترجم)، حسین عبدزاده (مترجم) رابرت ا.آدامز
ناشر: بهنام - 1388
115000 ریال
رابرت ا. آدامز، فرزام گلگویی (مترجم)، مجید امیرفخریان (مترجم)، حسین عبد زاده (مترجم)، محمد محسن استاد رحیمی (مترجم) رابرت ا. آدامز
ناشر: بهنام - 1388
125000 ریال
مجید امیرفخریان مجید امیرفخریان
ناشر: پوران پژوهش - 22 خرداد 1389
56000 ریال
مجید امیرفخریان مجید امیرفخریان
ناشر: پوران پژوهش - 23 اسفند 1389
66000 ریال
مجید امیرفخریان، بهمن مهری، هاجر نوریانی مجید امیرفخریان
ناشر: تایماز - 27 تیر 1391
160000 ریال
ناشر: پوران پژوهش - اسفند 1396
1180000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد