ترتیب بر اساس:
ناشر: چاپار - 11 خرداد 1387
500000 ریال 400000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 127500 ریال
فاطمه مدرسی، فرزانه وزوایی (ویراستار) فاطمه مدرسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 10 اسفند 1390
570000 ریال
رابرت فیلیپسون، فاطمه مدرسی (مترجم) رابرت فیلیپسون
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1395
390000 ریال
عبدالغنی دقر، فاطمه مدرسی (مترجم)، امیر عبیدی نیا (ویراستار) عبدالغنی دقر
ناشر: چاپار - 22 فروردین 1389
75000 ریال
رابرت جی.سی. یانگ، فاطمه مدرسی (مترجم)، فرح قادری (مترجم) رابرت جی.سی. یانگ
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 مهر 1391
85000 ریال
فاطمه مدرسی فاطمه مدرسی
ناشر: ستوده - اسفند 1394
170000 ریال
کوروش بقایی (ویراستار)، بکر حویزی (شاعر)، فاطمه مدرسی (مصحح) کوروش بقایی (ویراستار)
ناشر: بوتا - 1392
120000 ریال
شهریار آشوری، فاطمه مدرسی، سیروس نوری شهریار آشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 1382
29000 ریال
عبدالغنی دقر، فاطمه مدرسی (مترجم)، امیر عبیدی نیا (مترجم) عبدالغنی دقر
ناشر: دانشگاه ارومیه - 1381
34000 ریال
احمدبن محمد ابن خلکان، احمدبن محمدبن عثمان بن علی بن احمد سنجری، محمد فاضلی (مترجم)، فاطمه مدرسی (مترجم) احمدبن محمد ابن خلکان
ناشر: دانشگاه ارومیه - 1381
72000 ریال
احمدبن محمد ابن خلکان، احمدبن محمدبن عثمان بن علی بن احمد سنجری، محمد فاضلی (مترجم)، فاطمه مدرسی (مترجم) احمدبن محمد ابن خلکان
ناشر: دانشگاه ارومیه - 1381
احمدبن محمد ابن خلکان، احمدبن محمدبن عثمان بن علی بن احمد سنجری، محمد فاضلی (مترجم)، فاطمه مدرسی (مترجم) احمدبن محمد ابن خلکان
ناشر: دانشگاه ارومیه - 1381
72000 ریال
ناصر عباس پور، مسعود خیامی، جلیل خارا (ویراستار)، فاطمه مدرسی (ویراستار) ناصر عباس پور
ناشر: دانشگاه ارومیه - 3 بهمن 1390
50000 ریال
عطاءالله بهرامی، فاطمه احمدپور، میرعلی میرمحمدی (ویراستار)، فاطمه مدرسی (ویراستار) عطاءالله بهرامی
ناشر: دانشگاه ارومیه - 3 بهمن 1390
33000 ریال
ناشر: حسینی اصل - 13 دی 1388
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد