ترتیب بر اساس:
 
لینت مورگان، علی تهرانی فر (مترجم)، نوید وحدتی (مترجم) لینت مورگان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 28 آبان، 1391
45000 ریال
سلمان شوشتریان (تهیه و تنظیم)، علی تهرانی فر (تهیه و تنظیم) سلمان شوشتریان (تهیه و تنظیم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 02 خرداد، 1391
120000 ریال
پاول ترانگ، تران تان ون، الیس پینرز، علی تهرانی فر (مترجم)، سلمان شوشتریان (مترجم) پاول ترانگ
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 06 مهر، 1390
100000 ریال
توماس لئو اگرن، علی تهرانی فر (مترجم) توماس لئو اگرن
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - 11 آذر، 1393
250000 ریال
علی تهرانی فر، علی میرچولی علی تهرانی فر
ناشر: ندای کارآفرین - آبان، 1395
78000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1381
1200 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد