ترتیب بر اساس:
 
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1396
260000 ریال
مردیت دامین گال، والتر بورگ، جویس گال، احمدرضا نصر (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، محمود ابوالقاسمی (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، محمدحسن علامت ساز (مترجم) مردیت دامین گال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1386
250000 ریال 225000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 26 آذر، 1390
180000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
75000 ریال
ریچارد ولف، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد ولف
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند، 1395
150000 ریال
مردیت دامین گال، والتر بورگ، جویس گال، احمدرضا نصر (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، محمود ابوالقاسمی (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، محمد خیر (مترجم) مردیت دامین گال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
320000 ریال 288000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 25 دی، 1390
160000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: علمی و فرهنگی - 26 شهریور، 1387
50000 ریال
ادواردکنراد رگ، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 1383
27000 ریال
ماری کلیت، علیرضا کیامنش (مترجم)، جاوید سرایی (مترجم) ماری کلیت
ناشر: آییژ - 27 دی، 1390
90000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 1393
160000 ریال
والتر بورگ، جویس گال، مردیت دامین گال، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علی دلاور (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، محمود ابوالقاسمی (مترجم)، محمدحسن علامت ساز (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، احمدرضا نصر (مترجم) والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
350000 ریال 315000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 09 اردیبهشت، 1387
25000 ریال
ادواردکنراد رگ، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 13 مهر، 1384
20000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 08 شهریور، 1390
37000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد