ترتیب بر اساس:
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1397
380000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
350000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
330000 ریال
ریچارد ولف، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد ولف
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان، 1397
200000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
75000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
75000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 1393
160000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
75000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 08 شهریور، 1390
37000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 09 اردیبهشت، 1387
25000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 1383
66000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 1383
66000 ریال
ریچارد شیولسون ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دی، 1395
180000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 26 آذر، 1390
180000 ریال
ماری کلیت، علیرضا کیامنش (مترجم)، جاوید سرایی (مترجم) ماری کلیت
ناشر: آییژ - 27 دی، 1390
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد