ترتیب بر اساس:
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 1397
380000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
350000 ریال
مردیت دامین گال، والتر بورگ، جویس گال، احمدرضا نصر (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، محمود ابوالقاسمی (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، محمد خیر (مترجم) مردیت دامین گال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
330000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
75000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
75000 ریال
ریچارد ولف، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد ولف
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
200000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 1393
160000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 08 شهریور، 1390
37000 ریال
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
75000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 09 اردیبهشت، 1387
25000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 1383
66000 ریال
ادواردکنراد رگ، جورج براون، علیرضا کیامنش (مترجم)، کامران گنجی (مترجم) ادواردکنراد رگ
ناشر: رشد - 1383
66000 ریال
ریچارد شیولسون، علیرضا کیامنش (مترجم) ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی - 26 آذر، 1390
180000 ریال
ریچارد شیولسون ریچارد شیولسون
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دی، 1395
180000 ریال
ماری کلیت، علیرضا کیامنش (مترجم)، جاوید سرایی (مترجم) ماری کلیت
ناشر: آییژ - 27 دی، 1390
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد